ทีม 3DMed จาก Harn Materialise และศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การใช้โปรแกรม MIMICS ในหัวข้อ 3d Printing in Cardiology Workshop

29 สิงหาคม 2023
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ทีม 3DMed ร่วมกับ Materialise และศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations for Mankind) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การใช้โปรแกรม MIMICS ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations for Mankind) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
.
หัวข้อการ Workshop เป็นการทำไฟล์ภาพ 3 มิติ และโมเดล 3 มิติ เพื่อช่วยวางแผนผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease) ประเภท Double Outlet Right Ventricle (DORV) ซึ่งโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease) เป็นความผิดปกติของหัวใจในทารกแรกเกิด ที่มีอันตรายต่อตัวเด็กอย่างมาก
.
การพิมพ์ 3 มิติสำหรับการแพทย์โดย HARN 3DMed จะช่วยในการวางแผนการผ่าตัดของทีมแพทย์ ด้วยการสร้างโมเดลสามมิติเพื่อใช้ในการประเมินวิธีการผ่าตัดให้กับคนไข้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว ลดอาการบาดเจ็บและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย
โดย HARN มีทีมวิศวกรชีวการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านครับ