HARN ร่วมงาน Manufacturing Review @Korat 2017

15 กันยายน 2017

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงสินค้าในงานสัมมนา “Manufacturing Review @Korat 2017” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เครื่องพิมพ์ที่บริษัทฯ นำไปจัดแสดง ได้แก่

1. Ax350i Inkjet Printer 
ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

2. MEDIT Identica hybrid 3D Scanner 
ที่มีความรวดเร็วในการสแกน แต่ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้องแม่นยำสูง คมชัดทุกชิ้นงาน

โดยบริษัทฯ มุ่งหวังขยายฐานลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมภาคอีสาน และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 จากนโยบายของภาครัฐ และตอบโจทย์ทุกความต้องการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของลูกค้าอีกด้วยครับ