บรรยากาศการศึกษาดูงานและสำรวจธุรกิจ “โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้า”

24 กรกฎาคม 2019

HARN เก็บภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานและสำรวจธุรกิจ “โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์(Packaging Innovation) และการพิมพ์ไทยเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 – 26 กรกฎาคม 2562

 

HARN ร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการค้า นำโดย คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยโครงการดังกล่าว จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์