บรรยากาศงานสัมมนา “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา”

24 November 2017

สายธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ของระบบทำความเย็น การใช้งานและการบำรุงรักษาแก่ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต