ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

25 เมษายน 2019

HARN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมสรุปภาพรวมบริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจให้ความสำคัญกับนวัตกรรมมาให้บริการในทุกธุรกิจของบริษัท

 

HARN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ณ โรงแรมโรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดย นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการประจำปี 2018 ว่า บริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,344.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.53 % จากปี 2560 มีกำไรสุทธิ 134.4 ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์เน้นการนำนวัตกรรมมาให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนในทุกธุรกิจของบริษัท ด้วยการพัฒนาระบบ IOT (Internet of Things) สำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องเย็น และระบบภายในอาคาร เพื่อทราบถึงข้อมูลปฏิบัติการตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการหยุดชะงัก และลดการใช้พลังงาน อาทิ โครงการ TelePrint TeleChill และ SMART Building เป็นต้น