ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “การติดตั้งและวิธีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่องปรับอากาศไฮเซ่นส์ ระบบ VRF”

22 มีนาคม 2024
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น ร่วมกับ Hisense จัดกิจกรรมสัมมนา “การติดตั้งและวิธีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่องปรับอากาศไฮเซ่นส์ ระบบ VRF” โดยมีวิทยากรคือ คุณศุภณัฐ ชูชาติ จัดขึ้น ณ สำนักงานหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
.
Hisense VRF เป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่มีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานและมีระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ
.
หากท่านสนใจ HARN มีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศยินดีให้บริการสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคาฟรี ! ครับ