ภาพกิจกรรมงาน Manufacturing Review@Rayong 2019

4 ตุลาคม 2019

HARN เก็บภาพบรรยากาศงาน Manufacturing Review@Rayong 2019 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา

HARN นำเครื่องพิมพ์ Ax350i Inkjet Printer เครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาจัดแสดง พร้อมชิ้นงาน 3D Printing ตัวอย่างจากทางแผนก 3DMed ของ HARN ซึ่งเป็นแผนกที่ให้บริการธุรกิจด้านการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพแบบครบวงจร