ภาพกิจกรรมทีมธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลกับ โครงการ “GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย”

29 กุมภาพันธ์ 2024
ภาพกิจกรรมทีมธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลกับ โครงการ “GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย”
.
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566 ณ โรงแรม รัตนชล จ. ชลบุรี ทีมธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand) จัดกิจกรรมโครงการ”GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ทีม HARN นำโดย คุณธนโชติ เกตุแก้ว , คุณเขมิกา ศึกคล้าย และ คุณนรารัตน์ จอกแก้ว วิศกรฝ่ายขายประจำพื้นที่
.
โดยทีมงาน HARN เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ อีกทั้งคอยช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถรองรับการพิมพ์โค้ดได้ตามมาตรฐาน GS1 ครับ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ดิจิทัล
เพียง Add friend Line ID : @Harn.dp