ภาพกิจกรรม 25. 02 . 2021: 30Th Work anniversary Our CEO

25 กุมภาพันธ์ 2021

ภาพกิจกรรม 25. 02 . 2021: 30Th Work anniversary Our CEO

 

ความประทับใจกับภาพหมู่ครอบครัว HARN ณ บ้านใหม่ พร้อมกับฉลอง 30th Work anniversary Our CEO Wirat Sukchai ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
.