ภาพกิจกรรม workshop การสร้างชิ้นงานสามมิติจาก 3D Printer

2 ตุลาคม 2019

HARN เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมการ Workshop ของศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 

ภายในงาน HARN ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมอบรมการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อให้แพทย์รู้จักและสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการสร้างภาพสามมิติ บริการขึ้นรูปสามมิติ และบริการออกแบบชิ้นงานสามมิติ จากทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ และ ทีม 3DMed