ภาพ”งานฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 มิถุนายน 2020

ภาพบรรยากาศ “งานฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

.
ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น HARN ร่วมออกบู๊ท พร้อมนำเสนอสินค้าภายใต้แนวคิด “Energy Saving Product” พร้อมปฏิบัติตาม New normal เพื่อความปลอดภัย

.
นอกจากนี้ HARN ได้รับเกียรติจากคุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทที่ HARN ร่วมจัดแสดงครับ