ภาพ “งานฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ณ จังหวัดขอนแก่น”

20 กรกฎาคม 2020

ภาพบรรยากาศงานฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ณ จังหวัดขอนแก่น

.
ดร.สุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น นำทีมวิศวกรจาก HARN ร่วมออกบู๊ทและให้คำปรึกษากับโรงงานในธุรกิจน้ำแข็ง

.
งานฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม ห้องประชุมกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.
HARN ยินดีต้อนรับทุกท่าน แม้อากาศจะร้อน ฝนจะตก แต่ทีมวิศวกรจาก HARN สามารถให้คำปรึกษาเรื่องความเย็นกับท่านได้ในทุกโซลูชั่นส์ครับ