ภาพงาน OPPORTUNITY DAY: HARN พบนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2562

28 สิงหาคม 2019

HARN เก็บภาพบรรยากาศงาน OPPORTUNITY DAY การแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และคุณพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยภาพรวมบริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง พร้อมขยายธุรกิจด้วยการเปิดบริษัทย่อยเกี่ยวกับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลไปยังประเทศเวียดนาม