ภาพบรยากาศงาน Conference CPhI South East Asia

28 สิงหาคม 2019

HARN นำชมภาพบรรยากาศงาน Conference CPhI South East Asia ณ ห้องจูปีเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “The Evolution of Pharmaceutical Industry” 

HARN นำสินค้าที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยาไปจัดแสดงได้แก่

– Ax350i Inkjet Printer

– G-Series Thermal Inkjet Printer

เครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยา ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า ดังนั้นเครื่องพิมพ์จึงต้องตอบโจทย์ในด้านความสามารถในการพิมพ์ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า อาทิ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ รหัส EAN รวมถึงเลขกำกับเฉพาะ ดังเช่น เครื่องพิมพ์ Dominoรุ่น G Series ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบตลับหมึกที่สามารถพิมพ์ 2D โค้ด และยังรองรับการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเรียกข้อความด้วยสแกนเนอร์ จากนั้นก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ ซึ่งจะลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

นอกจากนี้จะมีการใช้กล้องวิชั่นตรวจจับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโค้ดที่พิมพ์ลงบนสินค้าได้ ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมยา เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับว่ายาผลิตที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไรสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง