ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

3 สิงหาคม 2020

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

.
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา HARN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ภายใต้การจัดประชุมแบบ New Normal

.

โดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าห้องประชุมมีจุดคัดกรองตรวจเช็คอุณหภูมิ มีสัญลักษณ์ “รักษาระยะห่าง” ในพื้นที่การลงทะเบียนเข้า-ออก เพื่อติดตามผู้ใช้บริการ และการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และผู้เข้าประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

.

ภาพรวมผลการดำเนินงานบริษัทยังคงแข็งแกร่ง และเติบโตต่อเนื่องตามกลยุทธ์และทิศทางองค์กรที่มุ่งไปสู่การให้บริการโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมในทุกธุรกิจของบริษัท