ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่พนักงานประจำปี 2564

26 มีนาคม 2021

ภาพกิจกรรมบรรยากาศงานประชุมใหญ่พนักงานประจำปี 2564

.
จัดขึ้น ณ สำนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา