ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “บาร์โค้ด 2 มิติ เจเนอเรชั่นใหม่ เพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภค”

17 สิงหาคม 2023
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “บาร์โค้ด 2 มิติ เจเนอเรชั่นใหม่ เพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยหัวใจหลักของงานสัมมนานี้ คือการช่วยเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการและช่วยกันขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านรูปแบบการพิมพ์โค้ด จาก 1D Barcode มาเป็น 2D Barcode
.
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากการนำระบบ 2D Barcode มาใช้นั้น สามารถเพิ่มประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ารวมถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสินค้าได้ทั้งกระบวนการ(Product Traceability System) และสามารถใช้ระบบ 2D Barcode ในการตรวจสอบและป้องกันการจำหน่าย สินค้าหมดอายุให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
.
Harn มีเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล และทีมธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลพร้อมให้คำปรึกษาและเสนอโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านครับ