ภาพบรรยากาศงาน สัมมนา “ห้องเย็นสำหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้ส่งออก”

27 ตุลาคม 2023
ภาพบรรยากาศงาน สัมมนา “ห้องเย็นสำหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้ส่งออก”
.
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น จาก Harn จัดสัมมนา
“ห้องเย็นสำหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้ส่งออก” บรรยายโดย ดร.สุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น
.
ภายในงานสัมมนาวันดังกล่าว ทางบริษัทได้นำห้องเย็นขนาดเล็ก ที่ติดตั้งนวัตกรรมระบบประหยัดพลังงาน ที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าในการจัดเก็บ และ ระบบ iot Monitoring ที่ช่วยให้ติดตามสถานะอุณหภูมิภายในห้องแบบ real time , แจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาไปนัง Line , Email , บันทึกข้อมูลอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดึงข้อมูลย้อนหลัง ให้ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมการใช้งานจริง
.
นอกจากนี้ ทีมธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ยังนำเครื่องพิมพ์มาจัดแสดงภายในงานสัมมนาดังกล่าว