ภาพบรรยากาศงาน GS1 Thailand Annual Meeting 2019

20 สิงหาคม 2019

HARN ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand Annual Meeting 2019) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น2 @Bitec bangna

 

คุณวิฑูรย์ ทามี ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำสินค้า ได้แก่

Ax350i Inkjet Printer และ G-Series Thermal Inkjet Printer เครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม