ภาพบรรยากาศงาน Propak Asia2019

12 มิถุนายน 2019

ภาพบรรยากาศงาน Propak Asia2019 ที่จัดขึ้น ณ BITEC Bangna ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (The Future of Processing & Packaging Innovation)” ระหว่างวันที่ 12 -15 มิถุนายน 2562