ภาพบรรยากาศ “การแข่ง ACAT Golf Tournament 2020”

26 ตุลาคม 2020
วันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา HARN ร่วมออกบู๊ทในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ACAT Golf Tournament 2020 ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จ.ปทุมธานี
.
ทีมระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ของ HARN นำทีมโดย คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายระบบระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล เข้าร่วมการแข่งขันของสมาคม ACAT
.
พร้อมกันนี้ภายในงาน HARN ร่วมออกบู๊ทแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศได้แก่
– ท่อทองแดงในระบบทำความร้อน
– PICV เทคโนโลยีวาล์วอัจฉริยะในระบบปรับอากาศ
– สารทำความเย็น Yuki