เครื่องพิมพ์แบบใดที่รองรับการพิมพ์ 2D Barcode for Consumer Safety ตามมาตรฐาน GS1

7 กรกฎาคม 2023
แนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบบาร์โค้ดสินค้าจาก ระบบ 1D Barcode ในปัจจุบันมาเป็นระบบ 2D Barcode เพื่อให้เป็นเครื่องมือและตัวช่วยที่ดียิ่งขึ้นในการบรรจุข้อมูลในการผลิต
.
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากการนำระบบ 2D Barcode มาใช้นั้น สามารถเพิ่มประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ารวมถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสินค้าได้ทั้งกระบวนการ(Product Traceability System) และสามารถใช้ระบบ 2D Barcode ในการตรวจสอบและป้องกันการจำหน่าย สินค้าหมดอายุให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
.
Harn มีเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล และทีมธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลพร้อมให้คำปรึกษาและเสนอโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านครับ