Food Safety Roadshow ครั้งที่ 5 @สมุทรสาคร

8 ตุลาคม 2018

นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีกับงาน Food Safety Roadshow โดยธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนิตรสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ เดินสายทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เรื่อง “อาหารปลอดภัย” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณลูกค้าและผู้สนใจทุกท่านที่แวะเยี่ยมชม พูดคุย และสอบถามข้อมูลภายในงาน แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ