งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง – EGAT Sattahip

17 พฤษภาคม 2018

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบดับเพลิงก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เมื่อเร็วๆ นี้ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Sattahip) 

นำทีมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เข้าทดสอบระบบ Fire Alarm และระบบดับเพลิงด้วยก๊าซอัตโนมัติ IG-100 (Nitrogen) ตลอดจนวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา แก่ลูกค้าผู้ดูแลระบบต่อไป