HARN ร่วมงาน Food Focus Thailand Roadshow 2018 @Ayutthaya

6 สิงหาคม 2018

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Food Focus Thailand Roadshow 2018 @Ayutthaya เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ Classic Kameo Hotel

โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ และผู้สนใจในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก