“HARN” จับมือ กับกลุ่ม “ไอยราฟันส์” ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สร้างระบบ “IoT Products and Solutions” เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “ไอยราหาญ”

24 มิถุนายน 2020

“HARN” จับมือ กับกลุ่ม “ไอยราฟันส์” ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สร้างระบบ “IoT Products and Solutions” เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “ไอยราหาญ”

.

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และ ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัลกับ คุณประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม และคุณสาธิต วณิชชัยกิจ จากกลุ่ม “ไอยราฟันส์” ซึ่งเป็นบริษัท Startup ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Internet of Thing (IOT)

.
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทใหม่คือ “ไอยราหาญ” เพื่อพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดำเนินงานจะมุ่งเน้นให้บริการโซลูชั่นส์ด้านอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building และต่อยอดจากฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ฯ ในกลุ่มคอนโดมิเนียม อาคารสูงและระบบห้องเย็น เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ปัจจุบันธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวโดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง เราเล็งเห็นความต้องการของลูกค้าในตลาดที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็ม ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต หรือ การประหยัดพลังงาน การร่วมลงทุนครั้งนี้จะตอบโจทย์และยังประสานความแข็งแกร่งของ HARN และไอยราฟันส์ ที่มีความเชี่ยวชาญคนละด้านให้มาผนวกกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดได้อย่างลงตัว”

ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ถ้าเป็นยุคใหม่ของ HARN ในการเริ่มต้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเข้าไปในระบบงานอาคาร สำนักงาน และห้องเย็น ข้อมูลการทำงานของระบบเป็นซอร์ฟแวร์เหล่านี้จะประสานกับความชำนาญของ HARN ในด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แต่เดิม เติมเต็มทำให้เกิดเป็นระบบครบถ้วนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถต่อยอดให้เกิดความฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและซ่อมบำรุง ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่เสียหายที่ต้องหยุดการทำงานได้อีกมาก”

HARN มีความมั่นใจว่าการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ และ ทำให้กลุ่มบริษัทหาญ เจริญเติบโต มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันและเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนดังคำขวัญของบริษัท “Quality Living through Sustainable Engineering”.