HARN ถ่ายทอดสดออนไลน์ แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2022

1 ธันวาคม 2022
Harn แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2022 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา
.
การแถลงผลประกอบการครั้งนี้ เจาะลึกธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล กับเทรนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบการพิมพ์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ด้วยการนำระบบ 2D Barcode มาใช้เพิ่มประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสินค้าได้ทั้งกระบวนการ (Product Traceability System) และสามารถใช้ระบบ 2D Barcode ในการตรวจสอบและป้องกันการจำหน่ายสินค้าหมดอายุให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
.
การแถลงผลกระกอบการ นำโดย
คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ท่านสามารถรับชมได้เลยครับ