HARN มอบกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

15 ธันวาคม 2019

HARN จัดกิจกรรมโครงการที่ช่วยสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน
โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ให้นำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป