HARN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

2 มกราคม 2020

HARN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพื่อนำไปทำบัตรคำ และสื่อการสอนอักษรเบรลล์