HARN ร่วมส่งมอบกระเช้าปีใหม่ เสื้อผ้า และสิ่งของคุณภาพดีให้กับร้านปันกัน

12 เมษายน 2019

HARN ร่วมส่งมอบกระเช้าปีใหม่ เสื้อผ้า และสิ่งของคุณภาพดีให้กับร้านปันกัน เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นรายได้สมทบทุน เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์