HARN ร่วมออกบูทงานสัมมนา “โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นด้วย Smart Monitoring Refrigeration”

10 สิงหาคม 2020

วันที่ 10 ส.ค. HARN ร่วมออกบูทงานสัมมนา “โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นด้วย Smart Monitoring Refrigeration”
.
งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

.
HARN พร้อมด้วยทีมวิศวกร ระบบทำความเย็นจาก HARN ร่วมออกบูทและพร้อมให้คำปรึกษาท่านในทุกโซลูชั่นส์เกี่ยวกับระบบทำความเย็น