Harn เปิดบ้านต้อนรับ IOD กับกิจกรรมเสวนา “วิกฤติ PM2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสังคม และเยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน” ณ ตึกสำนักงานใหญ่ Harn Green Building มาตรฐาน DGNB

25 เมษายน 2023

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา Harn นำโดย ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริษัท เปิดบ้านและร่วมเสวนาเกี่ยวกับ วิกฤติ PM2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย ดร.เจนเป็นหนึ่งในผู้ที่พยายามช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล รวมตัวเพื่อสื่อสารและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ผ่านทางเพจ ฝ่าฝุ่น และลงมือศึกษา ลงพื้นที่ถึงต้นเหตุของการเกิดฝุ่น โดยเฉพาะ “ไฟป่า”

.
นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทน Harn เปิดบ้านเยี่ยมชม Harn building อาคารเขียวมาตรฐาน DGNB ภายใต้การออกแบบ
“อาคารสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ด้านการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมโดยเชื่อว่า คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ”กว่า 60 ปี ที่ HARN ให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรม
“Quality Living through Sustainable Engineering”