HARN เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม Gym #4: Body Fit & Firm โครงการ SET Social Impact Gym 2021 “SE Empowerment Program”

8 พฤศจิกายน 2021
HARN เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม Gym #4: Body Fit & Firm โครงการ SET Social Impact Gym 2021 “SE Empowerment Program”
.
โครงการ “SET Social Impact Gym” เป็นโครงการของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) โดยมีวัตถุประสงค์คือ การแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันมีค่า ทักษะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ จาก Coach ผู้บริหาร Top Executive
.
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา โดย คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HARN เป็นเจ้าบ้านการประชุมและพาทัวร์สำนักงานร่วมกับ ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร
.
สำนักงาน HARN เป็นอาคารแบบ Green Building มาตรฐาน DGNB ระดับ GOLD ซึ่งเป็นอาคารสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Better Work, Health and Wellbeing”