Harn 3DMed จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การใช้โปรแกรม Materialise MIMICS คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 มีนาคม 2023
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00น. ณ. ห้อง 911 ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกธุรกิจระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การใช้โปรแกรม Materialise MIMICS ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ที่ได้จาก CT Scan และ MRI นำมาปรับแต่งตามความต้องการในรูปแบบสามมิติ โดยที่เราสามารถตัดแบ่ง ทำเพิ่ม หรือปรับแต่งขนาด ความกว้าง ความลึกได้ตามต้องการ เพื่อใช้งานภาพ 3 มิตินั้น หรือสั่งพิมพ์ให้ออกมาเป็นโมเดลสามมิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การรักษาผู้ป่วยต่อไป
.
สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ให้สมบูรณ์ ก่อนทำการพิมพ์ในรูปแบบสามมิติ หรือการใช้โปรแกรมจัดการไฟล์สามมิติสำหรับการแพทย์เพิ่มเติม ติดต่อ HARN ได้ที่นี่ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษากับคุณครับ