HARN 3DMed ร่วมสนับสนุน 5 โครงการ ในการทำอุปกรณ์เตรียมการวางแผนการรักษา และการสอนทางการแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

29 กันยายน 2023
HARN 3DMed ร่วมสนับสนุน 5 โครงการ ในการทำอุปกรณ์เตรียมการวางแผนการรักษา และการสอนทางการแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
.
ด้วยนวัตกรรม 3D Printing ทางการแพทย์ HARN 3DMed ร่วมสนับสนุน 5 โครงการ ในการทำอุปกรณ์เตรียมการวางแผนการรักษา และการสอนทางการแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่อไป
.
การพิมพ์ 3 มิติสำหรับการแพทย์โดย HARN 3DMed จะช่วยในการวางแผนการผ่าตัดของทีมแพทย์ ด้วยการสร้างโมเดลสามมิติเพื่อใช้ในการประเมินวิธีการผ่าตัดให้กับคนไข้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว ลดอาการบาดเจ็บและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย โดย HARN มีทีมวิศวกรชีวการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านครับ