HARN 3DMed ร่วมเป็นวิทยากรและต้อนรับคณะดูงานจาก Modern Dental College & Research Centre และ D.J. College of Dental Sciences & Research ประเทศอินเดีย ณ โรงพยาบาลราชวิถี

19 มิถุนายน 2023
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ทีมระบบการพิมพ์สามมิติชีวภาพ หรือ HARN 3DMed ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Digital Workflow for Cleft Lip and Palate Infants ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 10 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี
.
ทีมคณะดูงานจากโครงการศึกษาดูงานจาก Modern Dental College & Research Centre และ D.J. College of Dental Sciences & Research ประเทศอินเดีย ได้ร่วมชมการสาธิตการพิมพ์ 3 มิติ ณ ศูนย์การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ ชั้น ๑ ตึกอำนวยการเก่า
.
ทั้งนี้การพิมพ์ 3 มิติสำหรับการแพทย์โดย HARN 3DMed จะช่วยในการวางแผนการผ่าตัดของทีมแพทย์ ด้วยการสร้างโมเดลสามมิติเพื่อใช้ในการประเมินวิธีการผ่าตัดให้กับคนไข้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว ลดอาการบาดเจ็บและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย โดย HARN มีทีมวิศวกรชีวะการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านครับ