HARN แถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2561

31 พฤษภาคม 2018

ภาพบรรยากาศงานแถลงผลประกอบการและทิศทางธุรกิจ ในงาน Opportunity Day ไตรมาส 1/2561 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)   นำโดยคุณวิรัฐ   สุขชัย   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล และคุณวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยผลประกอบการไตรมาส 1/2561 มีรายได้รวมที่ 314.36 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.61 ล้านบาท เติบโตดีกว่า ไตรมาส 1/2560 ถึง 5.5% และ 9.58% ตามลำดับ คาดผลประกอบการไตรมาส 2/2561 เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าประมูลงานและเซ็นสัญญางานใหม่อีกหลายโครงการ 

“ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ อาทิ เมียนมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา และแผนการเพิ่มสินค้านวัตกรรม เริ่มต้นปีด้วยการเปิดตัว HARN 3DMed : ธุรกิจการพิมพ์สามมิติด้านการแพทย์และชีวภาพ ที่สร้างแบบจำลองอวัยวะของผู้ป่วยเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเริ่มทำการติดตั้งและอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติชีวภาพ 3D-BIO PLOTTER แก่ทีมแพทย์ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา…” 

รับชมวิดีโอย้อนหลัง >>