HARN 3DMed ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) พร้อมเครื่องพิมพ์ 3D-BIOPLOTTER เครื่องแรกของโรงพยาบาลในเมืองไทย

30 สิงหาคม 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development (MIND) Center) อย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพ “One stop service”  ในการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น B อาคาร 4 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความสำคัญของการศึกษา การวิจัย การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ ทางวิศวกรรม และทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ลงนามโดย รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ลงนามโดย ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ลงนามโดย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยมี ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน 

HARN 3DMed ในฐานะผู้แทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์สามมิติคุณภาพสูงของ EnvisionTEC  ประเทศเยอรมัน  เราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการแพทย์ครั้งสำคัญกับการผสมผสานเทคโนโลยีและการรักษาเข้าด้วยกันคือ การนำเทคโนโลยี การพิมพ์สามมิติชีวภาพ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย   ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 3D-BIOPLOTTER  ที่แรกที่เดียวของโรงพยาบาลในไทย  ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation Development (MIND) Center)  โรงพยาบาลรามาธิบดี  แห่งนี้

นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์สามมิติแล้ว  HARN 3DMed ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายซอร์ฟแวร์ mimics ของ Materialise จากประเทศเบลเยี่ยม ผู้นำด้านซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างไฟล์ 3 มิติ  ด้วยหลักการนำข้อมูลภาพจากเครื่อง MRI หรือ CT  SCAN  มาใช้ทำโมเดลสามมิติ  โดยทีมงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ของเรา เพื่อช่วยแพทย์ ในการวิจัย ทดสอบ และวินิจฉัยโรคเพื่อวางแผนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

เชื่อว่าอีกไม่นาน  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามมิติชีวภาพจะมีใช้อย่างแพร่หลาย  นำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมได้อีกหลากหลายรูปแบบ  และเกิดผลเป็นรูปธรรม   เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วย

โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ตั้งอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

—————————————————————————————————————
สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติและซอร์ฟแวร์สร้างไฟล์งานสามมิติ
HARN 3DMed บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Email : harn3dmed@harn.co.th
Tel. 02-203-0868  ext. 170