งานสัมมนา “ระบบทำความเย็น แนวทางและนวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน” @สมุทรสาคร

1 ตุลาคม 2018

ภาพบรรยากาศงานอบรมสัมมนา “ระบบทำความเย็น แนวทางและนวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน” จัดโดยหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจในธุรกิจระบบทำความเย็น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องธนภาคิน โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร

นำโดยดร.สุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณนันทวัธน์ จีราคม ผู้อำนวยการสายงานขาย และทีมงาน ร่วมดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ร่วมกับบริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท EVAPCO (Shanghai) Refrigeration Equipment Co.,Ltd. โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าและผู้สนใจในแวดวงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก