HARN ร่วมงาน “SMART BRAND, SMART BUSINESS 4.0” งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

18 สิงหาคม 2017

ผ่านไปแล้วกับงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “SMART BRAND, SMART BUSINESS 4.0” จัดโดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ชั้น 2 ภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดยธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยนำเครื่องพิมพ์ระบบ TTO และ Thermal Inkjet มาสาธิตตัวอย่างภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกที่เข้าร่วมงานประชุมฯ อย่างคับคั่ง สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
Tel : 02-203-0868
Email : marketing3@harn.co.th