อินเวอร์เตอร์ คืออะไรในระบบทำความเย็น

แจก Checklist ฟรี!
 ระบบทำความเย็นที่ดีควรมีอะไรบ้าง?