ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

หัวกระจายน้ำดับเพลิง
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานก็ต่อเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่กำหนด ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานทันทีเพื่อหยุดการลุกลามและขยายตัวของเปลวไฟ
ตู้ใส่สายส่งน้ำดับเพลิง
สายส่งน้ำดับเพลิงรับน้ำแรงดันสูงหรือสารหน่วงไฟ (เช่นโฟม เป็นต้น) และนำส่งไปยังจุดที่เกิดเปลวไฟ
วาล์วควบคุมตามชั้น
วาล์วควบคุมอัตราการไหลของสารดับเพลิงด้วยการปรับขนาดมิติภายในตามสัญญานของผู้ควบคุม
ห้องปั๊ม
ห้องหรือบริเวณภายในอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางกลรวมทั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อจัดแยกออกจากห้องที่มีคนทำงานหรือห้องเก็บของทั่วไป
ถังดับเพลิง
เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับดับเพลิงขนาดเล็กในภาวะฉุกเฉิน

Why Harn

โซลูชั่นส์

 1. ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส
 2. ระบบดับเพลิงด้วยน้ํา
 3. ระบบโฟมดับเพลิง
 4. ระบบดับเพลิงในห้องครัว
 5. ระบบ Fire Alarm

Our
Approach

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ

ออกแบบระบบดับเพลิง

ออกแบบระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงครบวงจร

ติดตั้งและควบคุมงาน

ติดตั้งและควบคุมงานโดยทีมวิศกร
ผู้เชี่ยวชาญ

อบรมและบริการหลังการขาย

อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และบริการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ตามกำหนดเวลา

Our
Services

 • สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบดับเพลิง
 • ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบวิศวกรรม
 • จำหน่ายอุปกรณ์ทุกประเภทในระบบดับเพลิง
 • ติดตั้งและควบคุมงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
 • อบรมให้ความรู้ก่อนส่งมอบงาน
 • บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
 • ตรวจสอบระบบ Preaction
 • ตรวจสอบระบบการไหลของน้ำในระบบชิลเลอร์การ์ดด้วยเครื่องอัลตร้าเซอร์วิส

Contact
Our Experts