ระบบทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดไอ
คอมเพรสเซอร์ หรือเครื่องอัดไอ ทำหน้าที่ดูดเอาสารทำความเย็นในรูปแบบที่เป็นไอ มาอัดให้มีความดันที่สูงขึ้นก่อนที่จะส่งไปควบแน่นต่อที่คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน
คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน
คอยล์ร้อน (Condenser) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อช่วยควบแน่นสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นไอให้กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง
คอยล์เย็น
คอยล์เย็น (Evaporator) เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากบริเวณที่ต้องการทำความเย็น ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ โดยทำให้สารทำความเย็นเดือดจนมีสถานะกลายเป็นไอและสามารถดูดซับความร้อนจากพื้นผิวของคอยล์เย็นได้
วาล์วลดความดัน
วาล์วลดความดัน เป็นส่วนสุดท้ายของการทำความเย็นมีหน้าที่ทำให้ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลดลงของสารทำความเย็นที่ส่งมาจากคอยล์ร้อน หรือ Condenser ไหลผ่านวาล์วลดความดัน ซึ่งจะปรับลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง ส่งผลให้สารทำความเย็นพร้อมที่จะระเหยตัวที่อุณหภูมิต่ำ ณ อุปกรณ์ถัดไปซึ่งก็คือคอยล์เย็น

Why Harn

โซลูชั่นส์

  1. ระบบทำความเย็นควบคุมโดย Inverter
  2. ระบบทำความเย็นสำหรับห้องเย็นจัด -50°C ถึง -60°C
  3. ระบบทำความเย็นรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ไฮโดรคาร์บอน (โพรเพน)
  4. ระบบทำความเย็นโดยใช้สารธรรมชาติ CO2

Our
Approach

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ

ออกแบบ

ออกแบบระบบทำความเย็นโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

อบรมและบริการหลังการขาย

อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าในระบบและผลิตภัณฑ์ทำความเย็นรวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

Our
Services

  • ออกแบบและให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
  • สัมมนาอบรมให้ความรู้พื้นฐาน  เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบทำความเย็น
  • บริการช่วยเหลือออกแบบระบบทำความเย็นร่วมกับผู้รับเหมา
  • บริการสินค้าและโซลูชั่นในระบบทำความเย็นครบวงจร  ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Contact
Our Experts