HARN แถลงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2560

1 ธันวาคม 2017

บรรยากาศงานแถลงผลประกอบการและทิศทางธุรกิจ ในงาน Opportunity Day ไตรมาส 3/2560 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ร่วมแถลงการณ์เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ใน 4 หน่วยธุรกิจ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงสูงสุดอยู่ที่ 45.53% รองลงมาคือธุรกิจระบบทำความเย็นอยู่ที่ 24.26% ขณะที่ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัลอยู่ที่ 22.69% ส่วนที่เหลืออีก 6.38% เป็นรายได้จากธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล และรายได้อื่นๆ 1.15% ผลประกอบการรวม 9 เดือน มีรายได้รวม 976.97 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 272.4 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 91 ล้านบาท

“ล่าสุดบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการรับงานระบบทำความเย็นจากร้านสะดวกซื้อแบรนด์ใหญ่ในตลาดเป็นที่เรียบร้อย ทยอยรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาส 4/2560 นี้เป็นต้นไป เพิ่มรายได้ให้เราอีกอย่างน้อยปีละ 20-30 ล้านบาท”

ส่วนของโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตด้านการพิมพ์สามมิติ นอกจากการพัฒนาโซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้เริ่มพัฒนาโซลูชั่นด้านการแพทย์และชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ในด้านการสร้างแบบจำลองอวัยวะของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา การสื่อสารกับญาติ และการให้การศึกษากับนักเรียนแพทย์ และที่ก้าวไปไกลกว่านั้นคือ การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ ได้แก่ การพิมพ์เนื้อเยื่อ โดยจะเริ่มเปิดตัวหน่วยธุรกิจนี้ในต้นปีหน้า

นับว่าเป็นสัญญาณของธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง