ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติ

Exocad
Exocad DentalCAD เป็นซอฟท์แวร์ออกแบบด้านทันตกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ เหมาะสมกับผู้ใช้งานระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่ชำนาญ ระบบซอฟท์แวร์ของเราทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการอบรมและเพิ่มผลผลิต
Download Brochures:
Materialise
Materialise ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 เพื่อทำให้ประโยชน์ของการพิมพ์สามมิติขยายตัวได้อย่างแพร่หลาย จากนั้นมาเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์ วิศวกรรม และการให้บริการการพิมพ์ชิ้นงาน จนกลายเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ ซอร์ฟแวร์ของเราเป็นแบบเปิดเผยและมีความยึดหยุ่นสามารถพัฒนาต่อเนื่องเข้ายังอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์ รถยนต์ การบินและอวกาศ ศิลปะและการออกแบบ รวมถึงสินค้าอุปโภค เราสร้างนวัตกรรมด้านการพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างโลกของเราให้ดีและน่าอยู่ขึ้น
Download Brochures: