Refrigerants

สารทำความเย็น Yuki 

หาญฯ จำหน่ายสารทำความเย็นสำหรับห้องเย็นและระบบปรับอากาศภายใต้ตราสินค้า  Yuki ซึ่งผลิตได้ตรงตามมาตรฐานสากลและบรรจุในถังน้ำยาแบบ Disposable ซึ่งไม่สามารถบรรจุซ้ำได้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อน เนื่องจากน้ำยาที่มีคุณภาพสูง ควรจะได้รับการบรรจุจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้น้ำยาได้รับความชื้นปนเข้าระบบในการบรรจุซ้ำ ซึ่งจะส่งผลเสียกับระบบทำความเย็นได้ 

Yuki
Download Brochures:

แจก eBook ฟรี!

​คู่มือการออกแบบระบบทำความเย็น

ของห้องเย็น