กล้องตรวจสอบคุณภาพ

กล้องตรวจสอบคุณภาพ

R-Series Code Inspection
The Smart Vision System

” กล้องตรวจสอบคุณภาพโดย Domino ติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่อง Domino รุ่นต่าง ๆ ได้ จึงเพิ่มความสะดวก และประสิทธิภาพ

เมื่อเครื่องพิมพ์วันที่ฯและกล้องตรวจสอบคุณภาพ ได้รับการบริการ และการประสานงานจากผู้ขายรายเดียว Domino R-Series

จะทดแทนการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานของท่าน จะช่วยลดปัญหาสินค้าไม่มี วันที่ผลิตฯ ลดความเสียหายของชื่อเสียงและค่าปรับ

 

R150 – Code Check

ระบบสำหรับการตรวจสอบโค้ดเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบและตำแหน่งข้อมูลการพิมพ์

รวมไปถึงการตรวจสอบว่ามีข้อความการพิม์อยู่บนสินค้านั้นหรือไม่

• ตรวจเช็คว่ามีงานพิมพ์หรือไม่
• ตรวจเช็คตำแหน่งงานพิมพ์


R350 – Code Quality

ระบบสำหรับการตรวจสอบปัญหาการพิมพ์ทั่วไป สามารถตรวจสอบตำแหน่งการพิมพ์

นับตัวอักษรในข้อมูลการพิมพ์และช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องสแกนบาร์โดสามารถอ่านโค้ดที่พิมพ์ได้

• ตรวจเช็คว่ามีงานพิมพ์หรือไม่
• ตรวจเช็คตำแหน่งงานพิมพ์
• ตรวจนับจำนวนตัวอักษร
• ตรวจสแกนโค้ดว่าอ่านได้หรือไม่


R550 – Code Verify

ระบบตรวจสอบโค้ดที่สมบูรณ์แบบเพื่อการป้องกันขั้นสูงสุด สำหรับประสิทธิภาพ

และความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในไลน์การผลิต

• ตรวจเช็คว่ามีงานพิมพ์หรือไม่
• ตรวจเช็คตำแหน่งงานพิมพ์
• ตรวจนับจำนวนตัวอักษร
• ตรวจสแกนโค้ดว่าอ่านได้หรือไม่
• ตรวจข้อมูลเนื้อหางานพิมพ์ – OCR/OCV

กล้องตรวจสอบคุณภาพ
Download Brochures: