เครื่องพิมพ์ Inkjet ความละเอียดสูง

เครื่องพิมพ์ Inkjet ความละเอียดสูง


UV Inkjet Printer (8-Series)

นวัตกรรมการออกแบบเครื่องพิมพ์แบบโมดูลาร์ช่วยให้ตัวเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ บนสายการผลิตที่มีความเร็วที่แตกต่างกัน ความสูง ข้อความต่างกัน และพิมพ์ข้อมูล

หลายรายการพร้อมกันได้ รุ่น 81 Series พิมพ์ข้อความได้สูงสุด 32.4 มม. และ รุ่น 84 Series สามารถรวมและจัดกลุ่มหัวพิมพ์ได้มากถึง 4 หัวพิมพ์

โดยควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสั่งงานเพียงที่เดียวเท่านั้น และสามารถพิมพ์ข้อความได้สูงสุดถึง 128 มม.

นอกจากนี้ยังรองรับหมึก ชนิด Water, Oil, Solvent และ UV สามารถพิมพ์ได้ทั้งบนพื้นผิวชนิดดูดซึมและไม่ดูดซึม

 

ตัวอย่างสินค้า


 

UV Inkjet Printer (8-Series)

นวัตกรรมการออกแบบเครื่องพิมพ์แบบโมดูลาร์ช่วยให้ตัวเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ บนสายการผลิตที่มีความเร็วที่แตกต่างกัน ความสูง ข้อความต่างกัน และพิมพ์ข้อมูล

หลายรายการพร้อมกันได้รุ่น 81 Series พิมพ์ข้อความได้สูงสุด 32.4 มม. และ รุ่น 84 Series สามารถรวมและจัดกลุ่มหัวพิมพ์ได้มากถึง 4 หัวพิมพ์

โดยควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสั่งงานเพียงที่เดียวเท่านั้น และสามารถ

พิมพ์ข้อความได้สูงสุดถึง 128 มม. นอกจากนี้ยังรองรับหมึก ชนิด Water, Oil, Solvent และ UV สามารถพิมพ์ได้ทั้งบนพื้นผิวชนิดดูดซึมและไม่ดูดซึม

 

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องพิมพ์ Inkjet ความละเอียดสูง
Download Brochures: