เครื่องพิมพ์ระบบ TTO แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องพิมพ์ระบบ TTO แบบตั้งโต๊ะ

THP-600 Series
Desktop Thermal Transfer Printer

เครื่องพิมพ์ Desktop Thermal Transfer Printer เหมาะสำหรับงานพิมพ์วัน เดือน ปี Batch/Lot ที่งานมีลักษณะเป็นชิ้นๆ มีขนาดความกว้าง 70 – 320 มม. ยาว 130 – 350 มม.

พื้นที่พิมพ์ 53 x 250 มม. / 105 x 250 มม. ควบคุมการทำงานโดยระบบไฟฟ้ามีระบบประหยัดริบบอน “Ribbon Back-Feeding Mechanism”

ที่ควบคุมระยะเว้นริบบอนที่พิมพ์ สามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 280 mm/sec และมีระบบการวัดความยาวของถุงอัตโนมัติเพื่อระงับพิมพ์ในกรณีที่ถุงซ้อนทับ ซึ่งเครื่องจะหยุดทำงาน

THP-600 Series ยังมีอุปกรณ์เสริม คือ เครื่องฟีดถุงอัตโนมัติ (VF-600) สามารถบรรจุชิ้นงานได้มากถึง 500 ชิ้น และป้อนชิ้นงานที่ความเร็ว 45 ชิ้น/นาที

 

ตัวอย่างสินค้า

 

LM6000
Download Brochures: