Continuous Ink jet Printer (CIJ): เครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับวันที่ผลิต วันหมดอายุ

Continuous Ink jet Printer (CIJ): เครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับวันที่ผลิต วันหมดอายุ

เครื่องพิมพ์ Domino Ax- series นิยมใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในและต่างประเทศ เครื่องพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นมา ให้รองรับการใช้งานของลูกค้า ทำให้ใช้งานง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นระบบที่สะอาดและปลอดภัย ช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ของลูกค้า

เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค
1. I – pulse ระบบหัวพิมพ์ที่ปรับปรุงกระบวนการสร้างเม็ดหมึกใหม่ ภายใต้แนวคิด Perfect Drop Time เนื่องจากกระบวนนี้ จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดหมึกเพิ่มขึ้นถึง 32% แต่ยังคงได้คุณภาพการพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน และรองรับความเร็วสูงสุดในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

2. I- techx เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ทำให้การสร้างข้อความ หรือการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และในกรณีที่เราเปลี่ยนผู้ใช้งานการพิมพ์ คนที่มาใช้งานต่อ ก็จะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ของเราได้ เนื่องจากขั้นตอนการสั่งงานง่ายมากให้ความรู้สึกเหมือนใช้ สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีระบบที่รองรับการเชื่อมต่อในอนาคต เช่นระบบ Ethernet ซึ่งเครื่องพิมพ์สามารถเพิ่มตัวเลือกที่สามารถรองรับสายพานการผลิตของลูกค้าที่จะเพิ่มในอนาคตได้ด้วย

3. Domino Design หรือ Customer First ทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าใช้งานง่าย และสะดวกสะบายที่สุด คือระบบ Ink i-tech Module คือ การเปลี่ยนชุดบำรุงรักษา ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวก ใช้เวลาในการดำเนินการไม่ถึง 10 นาที นอกจากนี้ในการเติมวัสดุสิ้นเปลืองก็ใช้เวลาน้อยลง แต่ยังสามารถใช้น้ำหมึกน้ำยาได้ยาวนานยิ่งขึ้น และมีระบบ RFID สำหรับควบคุม ตรวจสอบเพื่อป้องกันการใส่หมึก

 

หากเป็นอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นค่อนข้างเยอะ เช่น โรงงานปูน โรงงานแป้ง เครื่องพิมพ์มีความทนทานใช้งานได้ เช่นเดียวกับ สภาวะที่มีความชื้นสูงเช่น โรงงานเครื่องดื่ม เครื่องพิมพ์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน

 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: dec@harn.co.th/marketing3@harn.co.th